Artikel Nr.

Produktbezeichnung

PN22E25

Demeterpipette 2.2 ml Steril, mehrfachverpackt

PN22E1

Demeterpipette 2.2 ml Steril, einzelnverpackt

PN11E1

Demeterpipette 1.1 ml Steril, einzelnverpackt

PN11E25

Demeterpipette 1.1 ml Steril, mehrfachverpackt